HỎI ĐÁP VỀ LOGISTICS (P2)

HỎI ĐÁP VỀ LOGISTICS (P2)

Logistics là một chuỗi các hoạt động liên quan đến việc vận chuyển, lưu trữ và phân phối hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Logistics đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, giúp kết nối các nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng trên khắp thế giới. Hãy cùng Tiền Giang Logistics khai thác thông tin qua chủ đề “Hỏi đáp về Logistics” nhé!

HỎI ĐÁP VỀ LOGISTICS
HỎI ĐÁP VỀ LOGISTICS

Luật pháp Việt Nam phân loại dịch vụ logistics thành những phân ngành nào?

Trước đây, theo Nghị định 140/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 5/9/2007, dịch vụ logistics được phân loại như sau:

 1. Các dịch vụ logistics chủ yếu, bao gồm:
 • Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, bao gồm cả hoạt động bốc xếp container;
 • Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị;
 • Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa;
 • Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi logistics; hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho thuê và thuê mua container.
 1. Các dịch vụ logistics liên quan đến vận tải, bao gồm:
 • Dịch vụ vận tải hàng hải;
 • Dịch vụ vận tải thuỷ nội địa;
 • Dịch vụ vận tải hàng không;
 • Dịch vụ vận tải đường sắt;
 • Dịch vụ vận tải đường bộ.
 • Dịch vụ vận tải đường ống.
 1. Các dịch vụ logistics liên quan khác, bao gồm:
 • Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
 • Dịch vụ bưu chính;
 • Dịch vụ thương mại bán buôn;
 • Dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại và giao hàng;
 • Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác.

Hiện nay, theo Nghị định 163/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/12/2017, dịch vụ logistics được phân loại như sau:

 1. Dịch vụ xếp dỡ container, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay.
 2. Dịch vụ kho bãi container thuộc dịch vụ hỗ trợ vận tải biển.
 3. Dịch vụ kho bãi thuộc dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải.
 4. Dịch vụ chuyển phát.
 5. Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa.
 6. Dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan (bao gồm cả dịch vụ thông quan).
 7. Dịch vụ khác, bao gồm các hoạt động sau: Kiểm tra vận đơn, dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa, kiểm định hàng hóa, dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng; dịch vụ nhận và chấp nhận hàng; dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải.
 8. Dịch vụ hỗ trợ bán buôn, hỗ trợ bán lẻ bao gồm cả hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa và giao hàng.
 9. Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải biển.
 10. Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường thủy nội địa.
 11. Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt.
 12. Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường bộ.
 13. Dịch vụ vận tải hàng không.
 14. Dịch vụ vận tải đa phương thức.
 15. Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật.
 16. Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác.
 17. Ngoài các dịch vụ trên, nếu có các dịch vụ khác mà thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics và khách hàng thỏa thuận phù hợp với nguyên tắc cơ bản của Luật Thương mại thì cũng được coi là dịch vụ logistics.

Xem thêm: Định hướng của ngành logistics tại khu vực châu Âu – châu Mỹ

Ngoài cách phân loại như trên, có thể phân loại các hoạt  động logistics theo những tiêu chí nào nữa?

Về phạm vi, logistics có thể chỉ bao gồm các hoạt động trong nội bộ một doanh nghiệp, hoặc các hoạt động giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác (doanh nghiệp đối tác, khách hàng cá nhân). Có hoạt động logistics chỉ diễn ra trong một nhà máy, một khu công nghiệp hay từ tỉnh này sang tỉnh khác, có hoạt động mang tính quốc tế, khởi đầu từ một châu lục này và kết thúc ở một châu lục khác. Về loại hình, có doanh nghiệp tự cung (doanh nghiệp tự cung cấp dịch vụ logistics cho chính mình), hoặc doanh nghiệp dịch vụ (doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ logistics cho doanh nghiệp khác). Một số cách phân loại khác sẽ được trình bày tiếp ở những câu dưới đây.

Mong thông tin trên mang đến bổ ích cho bạn!

Xem thêm: HỎI ĐÁP VỀ LOGISTICS